Hotels.com – tai pasaulyje pirmaujanti apgyvendinimo paslaugų teikėja, suteikianti galimybę viešbučius užsisakyti per vietos rinkai pritaikytas interneto svetaines ar skambučių centrus.

Hotels.com keliautojams internete pateikia bene plačiausią spektrą apgyvendinimo pasiūlymų daugiau kaip daugybė įstaigų visame pasaulyje, nuo didžiausių viešbučių tinklų iki nebrangių nakvynės vietų be maitinimo. Įmonė vienoje vietoje nurodo visą informaciją apie viešbučių kainas, patogumus bei užimtumą ir apgyvendinimo vietų randa net pačiais užimčiausiais laikotarpiais.

 
Pasiūlymai
Kategorijų nėra
Komentarai